Životné prostredie v dobrej kondícii nemusí znieť ako útópia.

Blog výrobcu bio potravín by mal byť inšpirujúci a motivujúci zároveň pre náš každodenný život.

Každodenná realita nášho bytia je natoľko zrýchlená, že nie sme všímavý k detailom nášich každodenných návykov. Unikajú našej pozornosti malé zlozvyky v činostiach ktoré by mali viesť k procesu ozdravovania životného prostredia.Vedú nás do slepých uličiek aj napriek tomu, že vedome chceme opak.