STORNO OBJEDNÁVKY

  1. Stornovanie tovaru , ktorý už bol expedovaný dopravnou službou je možné. Avšak prevádzkovateľ internetového obchodu má pravo žiadať poplatok za dopravu pre konkrétnu objednávku.

 

 

PRÁVO KUPUJÚCEHO VRÁTIŤ TOVAR BEZ UDANIA DÔVODU A POUČENIE KUPUJÚCEHO

Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese info@naturiq.sk . Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom Vami podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením Vášho mena a priezviska, Vašej adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

 

 

ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

  1. Práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi.
  2. Predávajúci zodpovedá len za tie vady tovaru, ktoré mal tovar pri doručení Kupujúcemu.
  3. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa uplatňujú písomne na info@naturiq.sk